Menu

Kontakt

RAISA spol. s r.o.
K Automobilce 631
280 02 Kolín - Sendražice

Tel.: +420 311 240 080
Fax: +420 321 679 123

Datová schránka: f6bv8wv

Aktuality

Změna sídla společnosti

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že firma RAISA, spol. s r.o. se přestěhovala do nových prostor. Naše nová adresa je K Automobilce 631, Kolín - Sendražice.

 

 

ISO 2010

Ve dnech 21.9.2010 a 22.9.2010 jsme se stali držiteli systému 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 a zároveň jsme obhájili recertifikační audit QMS dle standardu ISO 9001:2008. Tyto certifikáty by nám měly být dodány v průběhu měsíce listopadu. Po jejich obdržení tyto zveřejníme.

O společnosti - historie a současnost

Společnost RAISA, spol. s r.o. je ryze českou soukromou společností založenou v roce 1991 se sídlem v Praze třemi fyzickými osobami. Od roku 1993 je sídlo společnosti přeneseno do Kolína. 1.1.2008 dochází ke koupi 100 % podílu ve společnosti firmou ControlTech s.r.o. se sídlem taktéž v Kolíně. Od svého založení se společnost zaměřila na realizaci jednotných telefonních sítí, datových a optických tras. Veškeré úsílí pracovníků bylo od samého počátku zaměřeno na realizaci zakázek tzv. na klíč. Služby jsou poskytovány od vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení až po realizaci a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodetického zaměření a zajištění kolaudačního rozhodnutí. Realizace jednotných telefonních sítí a optických tras byla postupně rozšířena o výstavbu veřejných osvětlení, bezdrátových rozhlasů, překládky kabelových vedení nn a vn do 35 kV, výstavbu trafostanic, překládky sdělovacích a silových kabelových drážních tras. Od roku 1996 společnost vyrábí a dodává tzv.Úložny klíčů, kterými je vybavena většina útvarů Armády České Republiky. Po změně vlastníka od roku 2008 se záběr činností společnosti rozšířil o vnitřní elektroinstalace a hromosvody, vnitřní slaboproudé rozvody a posledním produktem je realizace fotovoltaických elektráren. Firma RAISA spol. s r.o. působí na celém území České republiky zvláště pak ve Středočeském, Východočeském a Severočeském kraji vč. Hlavního města Prahy. Pro zajištění co nejvyšší kvality a rozsahu činností společnost disponuje dostatečným množstvím montážních a projekčních kapacit na všechny oblasti činností včetně dostatečné kapacity a strojního vybavení pro zajištění zemních prací.

 

Oblasti činností společnosti:

- projektové a realizační práce na metalických a optických kabelech v majetku TELEFONIKA O2
- projektové a realizační práce na sítích nn a vn v majetku ČEZ
- projektové a realizační práce na veřejných osvětleních, slavnostních osvětleních, areálových osvětleních a místním bezdrátovém rozhlase pro obce, města a soukromé investory
- realizační práce na dálkových optických kabelech, sdělovacích kabelech a napájecích kabelech v majetku SŽDC a ČDT
- montáž a servis úložen klíčů pro AČR representovanou Ministerstvem obrany a jejich servisními organizacemi
- realizační práce na vnitřních elektroinstalacích, slaboproudých rozvodech a hromosvodech pro soukromé investory
- realizace fotovoltaických elektráren pro soukromé investory

Odbornost společnosti:

Společnost disponuje certifikátem kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 18001:2008. Technickou kvalitu zajištují autorizovaní technici v oborech Technologická zařízení staveb a v oboru Pozemní stavby. Společnost dále vlastní oprávnění ITI Praha k provádění montáží vyhrazených el.zařízení v rozsahu E1/A a E2/A. Všichni zaměstnanci jsou držiteli Průkazu ke vstupu do prostorů provozovaných SŽDC a vedoucí pracovníci jsou držiteli osvědčení o absolvování odborné zkoušky v rozsahu F10. Všichni provozní zaměstnanci vlastní osvědčení z Vyhl.50/78 Sb § 5 a vyšší.

 

Prezentace ke stažení:

Zde si můžete stáhnout aktualní prezentaci firmy RAISA, spol. s r.o.

pro stažení prezentace klikněte zde (PPSX - 50MB)

 

Bezpečné přechody zde (PDF - 17MB)